Mindmates

(Scroll down for English).
 
Människor kommer in i vårt liv, och människor försvinner ut ur det. Vänner, partners, kollegor, någon du träffade på bussen, din brevbärare. Man har en trevlig stund tillsammans, berikar varandras liv med vänliga ord, skratt, idéer, sex, eller bara sällskap. So far, so good. Du låter dem komma, du låter dem gå. Du kommer, du går. Det är inga överväldigande händelser. Det är bara så livet ser ut. 
 
Förutom i vissa särskilda fall, då det plötsligt blir en överväldigande händelse. Det kommer en dag då du träffar någon vars vänliga ord blir ord som berör, vars skämt får dig att skratta som om du vore ett barn igen och vars tankar får dig att ifrågasätta hela din världsbild. Sexet är inte bara en kroppslig, underhållande aktivitet, utan något förenande, och människans närvaro blir livsnödvändig. Vad hände där?
 
Vi kan vara omringade av människor och vara ensamma. Vi kan ha vänner, vara i förhållanden och med familj, men ändå känna oss ensamma. Det handlar inte om en brist på sällskap, utan något mycket mer djupgående än så. När du träffar en person som gör alla sakerna jag beskrev ovan för dig, kommer denna ensamhet med största sannolikhet att försvinna. Denna människa stiger nämligen inte bara in i ditt liv, den kommer in i ditt väsen, till din kärna. 
 
Detta bör inte förväxlas med förälskelse eller attraktion, det behöver inte ens nödvändigtvis handla om romantisk kärlek. 
 
Vad som händer är att denna människa börjar leva med dig i ditt innersta. Den fristad som bara varit din öppnas upp och hon tillåts stiga in och se ditt ursprung. Hon tar del av allt som finns där inne och ni strålar samman. Du är blottad och sårbar, men det stör dig inte. Denna människa ser dig, hon erkänner dig för den du är, eller känner att du var menad att vara. Det finns inga missförstånd i det avseendet, ni känner varandra.
 
Det handlar inte om att välja att låta någon komma in till ditt kärnhus, för du kan inte släppa in någon som inte själv har förmågan att hitta vägen. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker vägleda någon eller hur många kartor och kompasser du ger denne, hen kommer ändå att gå vilse. 
 
De människor jag talar om kommer själva att finna vägen, utan att du medvetet tillåter dem. De kommer att nå dig på ett sätt du inte visste var möjligt, de kommer att vidröra din kärna och skaka om den! Du kommer att minnas dessa människor föralltid. Om de krossar ditt hjärtat kan du lära dig att gå vidare, men du kommer att minnas dem alltid och väl, med sorg eller med värme.
 
Många personer kan påverka dig på olika sätt. Detta är inte samma sak. Vad jag menar är att dessa människor rör om någonting fundamentalt i dig, genom att vara den de är och genom att se vem du är. Det kanske känns som att ni har mycket gemensamt, att ni delar åsikter, humor och värderingar. Ni kanske säger många saker samtidigt och talar ur varandras huvuden. Hon säger det du tänker på i samma stund du gör, du säger det hon aldrig lyckats sätta ord på. Du kan se henne som en själslig spegelbild, en reflektion av din varelse. Det känns som att ni kopplas samman, mentalt och kanske spirituellt. Även utan gemensamma intressen, så har ni en affinitet. Det kan verka som att ni hör ihop, som att du äntligen är hemma i hennes närvaro. Det kan kännas som att du har träffat din själsfrände. 
 
Själsfrände. Det är ett laddat ord. Jag har aldrig trott på att det bara finns en person där ute som är alldeles perfekt för dig. Jag är inte ens säker på att jag tror på själsfränder, men jag tror på någonting jag har valt att kalla för "mindmates". (Någon svensk översättning har jag inte kommit på. Hjärnkompisar?). Jag tror att vi alla har flera av dessa. Vissa har säkert fler och vissa färre, beroende på vad för typ av person vi är. För somliga kan det kännas som något extremt sällsynt och kanske till och med bara som en fantasi. 
 
Mindmates kan vara någonting farligt att hitta. Att ha någon som lever med dig inuti din kärna är tveklöst det mest underbara som någonsin kan hända dig. Det skapar en känsla av samhörighet som är starkare än någon annan du känt. Du är inte längre ensam, inte ens i dig själv. Vad händer då om denna person bestämmer sig för att klättra ut ur dig? Den tomhet som uppstår är inte mätbar, det känns inte möjligt att någon eller någonting någonsin kommer att kunna fylla det tomrum. Det är en förlust värre än att tappa en kroppsdel och ingenting kan rädda dig ifrån det.
 
Det kan låta hopplöst och jag kan inte riktigt svara på om det inte är det. Kanske är det som en drog som påverkar och förvränger din hjärna för att sedan skada eller i värsta fall förstöra den. Antingen det, eller så är det meningen med livet. I vilket fall som helst, är det alldeles för himmelskt för att akta sig för. 
 
 
Looking at you, you look a lot like me
It seems we are from the same factory
 
 
 (15 bast var jag på denna bilden...)
 
 
Emrielle
 

 IN ENGLISH
 
People come into your life and people go. Friends, lovers, collegues, someone you met on the bus, your postman. You have a good time together, you may enrich each others lives with kind words, laughter, maybe ideas and sex or just company. It's all very good. You let them come, you let them leave. You come, you leave. It's usually not a big deal. That's just how it is.
 
Except for in some rare cases, where it suddenly becomes a big deal. It comes a time when you meet a person whose kind words turn into words that touches you, whose jokes make you laugh like you were a child again, whose ideas blow your mind, where the sex isn't just for fun, it's uniting, and the company of this person becomes vital. Hey, what happened there?
 
We can walk around among people feeling lonely. We can have friends, be in relationships and with family and still feel lonely. This isn't about physical loneliness, it's something much deeper than that. When you find a person who does all those things for you I described above, your sense of loneliness will most likely decrease. Because someone doesn't only enter your life, they enter your mind. 
 
This is not to be confused with infatuation or attraction, in fact, it doesn't even necessarily have to be about romantic love. 
 
What happens is that those people start living with you in your deepest sanctuary, they share with you all that is in there and you unite. You feel naked, exposed and incredibly vulnerable, but it doesn't bother you. This person sees you, this person recognizes you for who feel or know you were meant to be. There are no misunderstandnings regarding that matter, you know each other. It's not about choosing to let someone in, because you can't let anyone in who doesn't have the ability to find the way and reach your sanctuary on their own. It won't help how much you direct them or how many maps and compasses you hand them, they will still get lost. 
 
Some people will find their way, perhaps without you even knowingly allowing them. They will reach you in a way you may have thought wasn't possible, they will touch your core and shake it! You will remember those people forever. If they break your heart, you will learn to move on, but you will remember them intensely.
 
Now, a lot of people can affect you in different ways, this isn't the same thing. What I mean is that they stir something in you by being who they are and by seeing who you are. You may feel like you have a lot of similarities, you share opinions, humor and values. You understand each other, you connect mentally, perhaps even spiritually. Either way, even without similar interests, you have an affinity with them. You may feel like you belong together, like you're home when you're with the person. You may feel like you have met your soulmate.
 
Soulmate. It's a loaded word. I have never believed that there is one person out there for you who is just perfect for you. I'm not even sure I believe in soulmates, but I do believe in mindmates, and I believe all of us have several of them. Perhaps some of us have more of them and some of us have fewer, depending on what kind of person we are. 
 
Mindmates may be something dangerous to find. To have someone live with you in your deepest sanctuary is without doubt the most amazing thing that can ever happen to you. It creates a feeling of togetherness that's stronger than anything else you know. Now you are no longer alone, not even in yourself. So what happens if that person decides to walk out of your sanctuary, or for some reason can't be with you anymore? That loneliness isn't measurable. Nothing or noone can fill the void. It's a loss greater than losing an arm or a leg; nothing can save you from that feeling. 
 
It sounds hopeless and I can't say if it's not. Maybe it's like a drug that affects your brain and damages it, or maybe it's the meaning of life. In whichever case, it's too great to protect oneself from. 
#1 - - Alice:

Hejsan, jag vill bara tips om min adventskalender med 4 tävlingar fram till jul. Den andra luckan hittar du här: http://alicelindstrom.se/2015/december/lucka-2.html#comment Förlåt om du inte gillar såna här kommentarer!

#2 - - Cassandra Haraldsson:

Hoppas du har en hyfsad helg :)

Svar: Tack och detsamma, det hade jag :)
Emrielle

#3 - - Linn Strömberg:

Fint skrivet!

Svar: Tack så mycket :)
Emrielle